John Quincy Adams – Một nhà chính khách, nhà ngoại giao, Tổng thống thứ 6 của Hoa Kỳ đã từng nói: “If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader.”(Nếu những hành động của bạn truyền cảm hứng cho những người khác ước mơ nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, làm nhiều việc hơn và trở nên tốt đẹp hơn, bạn là một người lãnh đạo). Trong vô vàn những việc làm tốt, thì có một việc làm chẳng mấy dễ dàng nhưng lại đem đến giá trị vô cùng lớn lao cho mỗi con người, giúp từng cá nhân đón nhận có thể tìm lại được chính mình, thành công và hạnh phúc. Đó chính là việc “truyền cảm hứng”.