Để hưởng ứng "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm nay với chủ đề :"Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm”. Nhằm mục đích tuyên truyền không ...