PHÒNG GD&ĐT QUẬN CẦU GIẤYTRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA ĐÔCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày14 tháng10 năm 2021