Thursday, 02/02/2023 - 21:01|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Nghĩa Đô

Thông báo tuyển sinh năm học 2018 -2019 của trường Tiểu học Nghĩa Đô.

1. Thông báo tuyển sinh năm học 2018 - 2019: THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2018-2019.doc

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA ĐÔ                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

 

Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019

 

 

1. Đối tượng tuyển sinh:

Tất cả học sinh, sinh năm 2012 (Tính theo năm dương lịch) có hộ khẩu thường trú tại phường Nghĩa Đô.

2. Thời gian tuyển sinh

a. Thời gian đăng kí trực tuyến: từ ngày 1/7/2018 đến ngày 3/7/2018

b. Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

- Từ ngày 13/7/2018 đến hết ngày 18/7/2018:

+ Nhận hồ sơ đúng tuyến (học sinh có hộ khẩu và đang sinh sống tại phường Nghĩa Đô)

+ Kiểm tra đối chiếu hồ sơ với học sinh đăng kí tuyển sinh trực tuyến.

          - Từ ngày 20/7/2018 : Tuyển học sinh cư trú ổn định cùng gia đình trên địa bàn phường Nghĩa Đô có xác nhận cư trú của công an phường, tuyển trái tuyến (nếu còn chỉ tiêu và được UBND Quận phê duyệt).

- Thời gian làm việc: Các ngày trong tuần (từ thứ hai đến thứ sáu).

+ Buổi sáng: Từ 8 giờ đến 10 giờ 45 phút

+ Buổi chiều: từ 14h00 đến 16 giờ 30 phút

3. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng học lớp 5B,5C tầng 1 nhà B

4.  Quy định về hồ sơ:

     + 1 đơn xin học (Theo mẫu).

     + 1 bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

+ 1 bản phô tô hộ khẩu thường trú (không cần công chứng, mang theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận.

5.  Quy trình nhập học:

a. Trường hợp đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến:

-  CMHS xuất trình hồ sơ, đơn đăng ký xét tuyển vào lớp 1 (đã in từ email) để kiểm tra đối chiếu.

Trường hợp CMHS đã đăng ký trên mạng nhưng chưa in đơn, CMHS điền vào đơn đăng ký xét tuyển lớp 1.

  •  CMHS nhận biên bản giao nhận hồ sơ từ cán bộ tuyển sinh.

b. Trường hợp đăng ký tuyển sinh trực tiếp tại nhà trường (chưa đăng ký trên mạng):

          -   CMHS nộp mã số tuyển sinh cho cán bộ tuyển sinh.

          -   CMHS nhận Đơn đăng ký xét tuyển vào lớp 1, xuất trình hồ sơ để đối chiếu, nhận biên bản giao nhận hồ sơ từ cán bộ tuyển sinh.

c.  Phụ huynh học sinh có nhu cầu đăng ký học Tiếng Anh chất lượng cao Language Link thì nhận đơn, đăng kí và nộp lại cho Ban tuyển sinh.

Ghi chú: Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, phụ huynh phải chú ý nhận lại hộ khẩu bản chính. Nhà trường không chịu trách nhiệm về những trường hợp mất các giấy tờ trên.

 

                                                              Ngày 15 tháng 6 năm 2018

                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                    Đỗ Thị Vẻ

 

2. Kế hoạch tuyển sinh: KH TUYỂN SINH_2018-2019.doc

 

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA ĐÔ                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Số:    /KH-THNĐ
 
 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh lớp 1 năm học 2018 - 2019

 

- Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh số 15/KH - PGD ngày15/5/2018 của Phòng GD-ĐT Quận Cầu Giấy.

- Căn cứ tình hình CSVC và đội ngũ CBGV nhà trường.

- Căn cứ kết quả điều tra số học sinh trên địa bàn Phường Nghĩa Đô.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Được sự đồng ý của UBND Quận, UBND Phường, Phòng Giáo dục Quận Cầu Giấy, trường Tiểu học Nghĩa Đô xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Việc tuyển sinh phải thực hiện công tác phát triển phổ cập giáo dục, phục vụ kế hoạch học 2 buổi/ ngày.

2. Huy động 100% số học sinh trong độ tuổi tiểu học đến lớp. Huy động 75 % trẻ khuyết tật còn đủ sức khoẻ vào lớp 1.

3. Thực hiện nghiêm túc quy định về : Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp.

4. Đảm bảo công khai, công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh, tuyến tuyển sinh, hạn chế việc tuyển sinh học sinh trái tuyến.

5. Đảm bảo học sinh thuộc diện tái định cư do giải phóng mặt bằng có điều kiện học tập ổn định.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Tuyển sinh vào lớp 1:

1.1. Đối tượng tuyển sinh: Trẻ 6 tuổi có hộ khẩu tại phường Nghĩa Đô (Sinh từ

ngày 01/01/2012 đến 31/12/2012), trẻ em khuyết tật có đủ sức khỏe, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi 7 đến 9 tuổi.

1.2. Thời gian tuyển sinh:

- Trước ngày 29/5/2017 các trường Mầm non hoàn thành việc cấp mã số tuyển

tuyển sinh trực tuyến cho học sinh vào lớp 1 .

- Tuyển sinh trực tuyến:

+ Từ ngày 1/7/2018 đến ngày 3/7/2018;

+ Từ ngày 4/7/2018 đến ngày 6/7/2018: Nhà trường tổng hợp số lượng

học sinh đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến;

- Tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13/7/2018 đến ngày 18/7/2018 (Nhà trường không tuyển sinh trước thời gian quy định).

Sau ngày 18/7/2018 nếu tuyển chưa đủ chỉ tiêu được giao, trường  sẽ làm báo cáo gửi phòng GD - ĐT xin tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu.

Từ ngày 20/7/2018 đến ngày 22/7/2018: Tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu.

2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

Nếu số lượng học sinh đăng kí vào học tại trường nhiều hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh, nhà trường căn cứ vào các quy định hiện hành để xây dựng phương án tuyển sinh phù hợp, trình Phòng GD-ĐT và UBND quận, báo cáo Sở GD-ĐT.

3. Quy định về hồ sơ của học sinh

3.1. Quy định về hồ sơ của học sinh:

        + Đơn xin học theo mẫu của trường.

        + Bản sao giấy khai sinh (kèm theo bản chính để đối chiếu).

        + Bản phô tô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận, hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an phường.

        + Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi quy định (nếu có).

3.2. Việc thu tiền trong thời gian tuyển sinh: Không thu tiền

3.3. Chỉ tiêu và phân tuyến tuyển sinh:

- Chỉ tiêu tuyển: 343 học sinh/7 lớp.

- Tuyến tuyển sinh: Toàn bộ học sinh có hộ khẩu tại Phường Nghĩa Đô.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

1. Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch, phương án tuyển sinh trình phòng GD-ĐT phê đuyệt.

Công bổ công khai kế hoạch tuyển sinh tại trường, trên trang web và phương tiện thông tin của UBND phường, trước khi tuyển sinh 15 ngày (ngày 15/6/2018).

Tuyên tuyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về tuyển sinh trực tuyến.

Chuẩn bị cơ sở vật chất, thành lập Tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến.

2.  Địa điểm tuyển sinh: Phòng học lớp 5B,5C tầng 1 nhà B

3. Họp Ban tuyển sinh:

* Lần 1: ngày 29/5/2018

* Lần 2: ngày 29/6/2018

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

Trường báo cáo về phòng GD-ĐT (bằng văn bản và qua hòm thư: cuongpgd@caugiay.edu.vn) Người nhận: Đ/c Lê Mạnh Cường -Tổ giáo vụ THCS  theo lịch sau:

+ Ngày 18/7/2018: Báo cáo tuyển sinh lần 1.

+ Ngày 22/7/2018: Báo cáo tuyển sinh lần 2.

Ngoài báo cáo định kì, hàng ngày các trường báo cáo nhanh số liệu tuyển sinh về phòng GD&ĐT trước qua địa chỉ Emaiỉ của các tổ chuyên môn.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 – 2019, nhà trường yêu cầu Ban tuyển sinh thực hiện nghiêm túc, không tự ý đề ra các thủ tục gây phiền hà cho nhân dân. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc cần báo cáo Hiệu trưởng để giải quyết.

 

Nơi nhận:

                         HIỆU TRƯỞNG

- PGD

- UBND phường

- L­u: VT.

 

 

              

                              Đỗ Thị Vẻ

 

 
3.  Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh
 

 
 
 
 
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 36
Hôm qua : 38
Tháng 02 : 73
Năm 2023 : 778