Thứ bảy, 02/12/2023 - 08:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Nghĩa Đô
  • (đọc tiếp…)
  • Giáo án điện tử môn Tiếng Việt khối 3:1. Giáo án tập đọc: Thư gửi bà2. Nhân hoá3. Giáo án tập đọc: Ông Ngoại4. Giáo án Luyện từ và câu
  • Giáo án điện tử môn toán khối 1 (Chi tiết như file đính kèm)1. Phép cộng trong phạm vi 72. Số 7
  • Giáo án điện tử môn đạo đức khối 2:1.  Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại.2.  Giữ gìn trường lớp sạch đẹp.3.  Giúp đỡ người khuyết tật.4.  Bảo vệ loài vật có ích
  • Giáo án điện tử môn Tiếng Việt khối 2 (Chi tiết như file đính kèm)
  • Giáo án điện tử môn Thủ công khối 1 – GV Nguyễn Thu Hương
  • Giáo án điện tử môn Tiếng Việt khối 1 (như file đính kèm)
  • (đọc tiếp…)
  • STT Tên tiết dạy Lớp Giáo viên 1 Tập đọc: Ông ngoại 3A Hà Thị Hồng Thái 2 Toán – Bảng nhân 7 3B Nguyễn Thị Hương Lan Tệp đính kèmFile: 12302550294680_Tapdocong_ngoai.ppt (5 MB)File: 12302550300621_Toanbangnhan7.ppt (1 ...
Tài nguyên