Thursday, 18/08/2022 - 08:35|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Nghĩa Đô

Công văn số 264 /PGD-VP về việc thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CÂU GIẦY

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 264 /PGD-VP

V/v thực hiện đợt cao điểm

tuyên truyền pháp luật về

phòng, chống dịch bệnh COVID-19

trên địa bàn Thành phố

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cầu Giấu, ngày 29 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.

Thực hiện Kế hoạch số 210/KH-UBND, ngày 15/9/2021 về thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố; Công văn số 3330 /SGDĐT-CTTT, ngày 21/09/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội.

Nhằm đây mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng pháp luật có liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tại các cơ sở giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy yêu cầu các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn quận căn cứ tình hình thực tiễn của đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận, cụ thể như sau:

1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền các văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật trong việc phòng, chống dịch bệnh  OVID-19 đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh hướng tới việc xây dựng “Văn hóa phòng, chống dịch bệnh COVID-19” trong các cơ sở giáo đục.

- Tuyên truyền việc thực hiện nghiêm túc “Thông điệp 5K”; các quy định tuân thủ phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục; chế tài xử phạt các hành vi, nhóm hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như: hành vi ra ngoài không cần thiết; không đeo khẩu trang nơi công cộng; không giữ khoảng cách theo quy định khi tiếp xúc; vứt khẩu trang đã qua sử dụng không đúng nơi quy định; không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người; không khai báo y tế, khai báo y tế không đầy đủ hoặc khai báo y tế gian dối gây lây truyền dịch bệnh cho người khác; không thực hiện biện pháp phòng, chống dịch; thông tin không đúng sự thật về tình hình dịch bệnh; hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi cá nhân, đầu cơ, tích trữ, chống người thi hành công vụ...

- Tuyên truyền quy định pháp luật về chế độ làm việc của cơ quan, đơn vị trong điều kiện giãn cách xã hội, chú trọng quy định về số lượng người làm việc, quy định bảo đảm an toàn làm việc, quy định kỷ luật, kỷ cương làm việc.

- Tuyên truyền quy định pháp luật về tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19: đối tượng được ưu tiên tiêm, đối tượng được tiêm, đối tượng cần chú trọng khi tiêm phòng vắc xin COVID-19, quy định tuân thủ bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch và bảo đảm an toàn trong việc tiêm vắc xin COVID-19, chế độ, chính sách trong quá trình thực hiện tiêm vắc xin khi xảy ra phản ứng sau tiêm.

- Tuyên truyền quy định pháp luật của tổ chức, cá nhân khi tham gla giao thông, lưu thông trong điều kiện giãn cách xã hội, chú trọng quy định cần tuân thủ trong cùng khu vực, địa bàn cùng áp dụng biện pháp phòng, chống dịch giữa các khu vực áp dụng khác nhau, biện pháp phòng, chống dịch giữa địa bàn quản lý với các khu vực, các tỉnh, thành phó liên quan.

2. Hình thức tuyên truyền

- Tuyên truyền qua website, Trang/Cổng thông tin điện tử của đơn vị.

- Tuyên truyền qua các ứng dụng, mạng xã hội như: Zalo, Viber, Facebook, Youtube...

- Tuyên truyền qua hệ thống tin nhắn điện tử.

- Tuyên truyền trực quan tại nhà trường như treo băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích, màn hình Led, bảng tin.

- Tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của nhà trường. Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các nhà trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền có hiệu quả các nội dung trên và báo cáo kết quả thực hiện định kỳ 02 lần/tháng (vào ngày 10 và ngày 25 hàng tháng - thời điểm báo cáo bắt đầu từ ngày 30/9/2021) về Phòng GDĐT quận Cầu Giấy qua các tổ chuyên môn theo hình thức gửi văn bản và qua địa chỉ email:

- Tổ Mầm non: đ.c Nguyễn Bích Thủy: thuypgd@caugiay.edu.vn

- Tổ Tiểu học: đ.c Đỗ Thị Mai Oanh: oanhpgd@caugiay.edu.vn

- Tổ THCS: đ.c Bùi Việt Dũng: buivietdungpgd@caugiay.edu.vn

Nhận được công văn này, đề nghị các trường nghiêm túc thực hiện ./.

 

Nơi nhận:                                                                KT. TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên                                                                PHÓ-TRƯỞNG PHÒPG

- Đ/c Trưởng phòng ;

- Các đ/c Phó Trưởng phòng;

- Các tô CM;

- Lưu VT.

Bài tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Nội dung đang cập nhật...

Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Hôm qua : 39
Tháng 08 : 1.625
Năm 2022 : 14.980